Archanjel Haniel

Archanjel Haniel

Archanjel Haniel

  • pochopenie a rozvíjanie vlastnej veľkosti, pri pochybách a nedôvere v seba samého
  • keď sa máme rozhodnúť, sebadôvera, sebaistota
  • skutočné poznanie, posilnenie tretieho oka
  • energia oslovuje ľudí inkarnovaných v Atlantíde
4,00 €